Home

(English below)

Het Theaterweekend in 2020 is van 17-19 jan.

Thema; back to Eden. Dit jaar is al weer het 21e jaar van het Theaterweekend! Het is een inspirerend, bomvol trainingsweekend voor creatief geïnteresseerde christenen in allerlei beeldende en bewegings-kunsten vanuit Gods gedachtegoed. Het weekend wordt georganiseerd vanuit Stichting Arts Alive, door dramadocente Carla Veldhuis. Samen met een team van 32 gepassioneerde docenten en medewerkers, willen wij deelnemers opleiden en toerusten in hun persoonlijke talenten. Gods liefde en Kingdom cultuur staan centraal in het veelzijdige programma, zodat ieder in een veilige setting kan leren ongeacht hun niveau en leeftijd, Prijzen van  €129.- tot €169.- (zie kopje opgeven).

Visie; God is Kunstenaar. Hij maakte ons creatief.  Onze gaven zijn een instrument voor Hem om schoonheid en hoop te brengen.

Het thema van Theaterweekend 2020 is “Back to Eden” schilderij van C. Veldhuis

Theatre Weekend 2020 is from January 17-19.

This year will be the 21st edition of the Theatre Weekend! It is an inspiring weekend for Christians interested in creativity. We offer a diverse program filled with visual and moving arts. Drama teacher Carla Veldhuis organizes this weekend, hosted by the Arts Alive foundation. Together with a team of 32 passionate teachers and staff we want to educate and equip the participants in their personal talents. With Gods love and His Kingdom at the center, it is a safe environment where everybody can learn regardless of age and level.

Vision: God is an Artist. He made us creative beings. Our gifts are an instrument for Him to bring beauty and hope.

Prices from €129, – to €169, – (see link “opgeven” to sign up)

We are still working on translating this website. 
Hopefully you can find the necessary information to sign up.
We will be adding the translations continually as they become available.
Thank you for your patience.