Theaterweekend

Deborah Scheeringa

Hoofdvak: Bible arts journaling

(English below)

Deborah Dekker Scheeringa is 31 jaar, getrouwd en woont in Veendam. Ze werkt bij Next Move, een sportministry organisatie waarin ze verantwoordelijk is voor alle grafische uitingen zowel online als offline in drukwerk. Deborah heeft grafisch ontwerp gestudeerd aan de kunstacademie in Groningen en heeft daarvoor de opleiding tot interieur styling afgerond. Naast haar baan bij Next Move werkt ze als zzp Grafisch vormgever, waar ze uiteenlopende opdrachten maakt. Van huisstijlen en logo's voor kerken tot festival reclames.

Haar kleurrijk interieur (is te volgen via instagram @anewy) weerspiegelt haar kleurrijke persoonlijkheid en haar passie voor kleur. Al van jongs af aan is ze gefascineerd door kleur en de regenboog.

Het is haar passie om te ontwerpen en te creëeren ter ere van God, dat Hij zichtbaar wordt. Deborah heeft een persoonlijke visie dat ontwerpen met God andere dingen teweeg brengt dan zonder Hem erbij te betrekken. God als inspiratiebron is de beste inspiratiebron die er is. Hij is de Creator!!

Deborah vind het leuk om samen met anderen God te zoeken en te ontdekken wat Hij wil zeggen door stille tijd, worship en creativiteit. Want God heeft ons creativiteit gegeven om Hem beter te leren kennen, meer over onszelf te leren,over een bepaalde situatie in ons leven of juist om een ander te bemoedigen en om iets door te geven van Zijn woorden en liefde.

In het theater weekend zal ze les geven in bible journaling & het betrekken van God bij creativiteit. Laten we samen stil zijn en ontdekken wat God wil zeggen en Hem als inspiratiebron nemen.

 

Major: Bible arts journaling

Deborah Dekker Scheeringa is 31 years old, married and lives in Veendam. She works at Next Move, a sports ministry organization where she is responsible for all graphic designs both on- and offline. Deborah studied graphic design at the art Academy in Groningen and previously finished an interior styling degree.

Next to her work at Next Move she is a self-employed graphical designer, working on a variety of assignments; from house styling and logos for churches to festival advertisement.

Her colorful interior (follow on instagram @anewy) reflects her colorful personality and her passion for color. From a young age she has been fascinated with color and the rainbow.

 It is her passion to design and create to honor God, that He becomes visible. Deborah has a personal vision that creating with God bring about different results than without Him. God as source of inspiration is the best there is. He is the Creator!

Deborah enjoys searching the Lord together and discovering what He wants to say through quiet time, worship and creativity. Because God gave us creativity to learn more about Him, learn more about ourselves, about certain situations in our lives or to encourage others and to pass on His words and love.

During this theater weekend Deborah will teach bible journaling and involve God in your creative process. Let us discover what God wants to say to us and let Him be our source of inspiration.