Theaterweekend

Sietske d. Kievit

Workshops: Verhalende dans

(English below)

Sietske de Kievit is 27 jaar en woont in Zwolle. Met haar bedrijf Dansjewel wil ze zowel dansers als niet dansers leren te dansen vanuit vrijheid. Dans is een taal van God. Je hoeft niet een danser te zijn om te mogen dansen. Met dans kan je zien wat er in je hart leeft en je hart eventueel beïnvloeden. Ze werkt bij Next Move, een sportministry organistie waarin ze verantwoordelijk is voor Dans. Sietske bezocht de YWAM school voor profetische dans in Noorwegen. Haar inspiratie voor de workshops komt hiervandaan; ze gaat in op het verhalende, profetische van een dans. Wat vertelt God door jouw dans aan jou en aan de eventuele kijkers? In de workshop zal vrijheid centraal staan en spelen we in op het thema van het Theaterweekend; Back to Eden. De kernwaarden die centraal staan in haar lessen zijn: authenticiteit, moed en kwetsbaarheid.

 

Workshops: Narrative dance

Sietske de Kievit is 27 years old and lives in Zwolle. With her company "Dansjewel" she wants to teach both dancers and non-dancers to learn to dance in freedom. Dance is a language from God. You don't have to be a dancer to be allowed to dance. With dance you can see what's living in your heart and potentially influence your heart. She works at Next Move, a sports ministry organization in which she is responsible for Dance. Sietske attended the YWAM school for prophetic dance in Norway. Her inspiration for her workshops comes from this school; she will focus on the narrative and prophetic side of dance. What is God saying through your dance to you and to any spectators? Freedom will be central in the workshop and we responding to the theme of this weekend; Back to Eden. The core values in her classes are: authenticity, courage and vulnerability.