Visie

God is kunstenaar. God maakte de mens creatief!
Als team hebben we passie om deelnemers te trainen in visie, discipelschap en hun persoonlijke bewegingskunst-talenten. Ken je mensen die zo creatief besnaard zijn dat ze zich het gelukkigst voelen als ze zich uiten in vormen van creativiteit? Zo heeft God ze gemaakt, en zo spreekt Hij ook vaak; creatief. God gebruikt kunst!
Dat is de reden dat we elk jaar een theaterweekend houden met 9 heel verschillende hoofdvakken. Met een team van prof.chr docenten trainen we deelnemers in hun gaven, elk op zijn /haar niveau. Tijdens het weekend is er tijd om God te aanbidden. Er zijn gebedsmensen om naast iemand te staan als er noden zijn. We bieden training en discipelschap omdat we geloven dat God in kunst een enorme mooie manier van communicatie geeft.

God spreekt door creativiteit.
Uitbeelden spreekt soms meer dan woorden. Hij wil creatievelingen vrijzetten in gemeentes en plekken waar ze werken. Onze droom is om een cultuur te zien ontstaan waar christen-kunstenaars samen werken, elkaar opzoeken, bemoedigen, inspireren en dienen. Ons landje heeft dit hard nodig
Het theaterweekend is in 2002 opgericht door Carla Veldhuis. Overal waar we optraden ontmoette ik jongeren die zochten naar christelijke scholing om te leren over bewegingskunst. Helaas was er niets anders voor hun dan in de wereldse opleidingen te duiken, waar de invloed niet altijd positief is.

Als initiatief nemers staken Gerard Hobelman en Carla de koppen bij elkaar en hebben in 2004 een start gemaakt met het 1e theaterweekend. Samen met een geweldig docenten en medewerkers-team word het weekend ingevuld. We zijn een warm team van vrijwilligers die elk theaterweekend samen komen om deelnemers te dienen met ons vak. We zijn docenten in dans, toneel, drama, mime clownerie vlaggen, beeldende vormen, en praktische medewerkers.. Mensen voor techniek, nazorg en gebed en muziek.

Ons verlangen is om elke deelnemer bemoedigd en ontwikkeld te zien worden in hun talent en om een gezonde visie vanuit de bijbel op kunst mee te geven. In de Bijbel staan veel voorbeelden van hoe God op een creatieve manier zijn boodschap brengt. God gebruikte niet alleen het verbale; ook parabels, metaforen, dans en drama waren een krachtig middel waardoor God sprak. Door onderwijs over het Bijbels fundament voor kunst en over Joods/Christelijk denken versus Grieks denken ontdekken deelnemers hoe God hun talenten wil gebruiken en hou zij zichzelf mogen gaan inzetten als een instrument van Hem.