Workshops

(English below)

Op zaterdagmiddag zijn er 2 workshop rondes waaruit de deelnemers kunnen kiezen. Je kiest op het weekend de 2 verschillende workshops uit.
De inhoud van deze workshops/lessen word op de website en kort tijdens het weekend uitgelegd.

Alleen voor de workshop “Schilderen” geldt dat dit een dubbele workshop is; deze workshop volg je beide rondes en kan je niet naast een andere workshop volgen.

Workshop ronde 1. 14.00-15.15

1 Storytelling: Carla Veldhuis
2 Schilderen: Marjanne Stoopendaal, 2 workshops aaneen.
3 Monoloog: Daniëlle Vermeersch
4 Mime: Job van der Wal
5 Klassiek ballet beginners: Coriët Houtman
6 Vlaggendans: Natasja Hoogendijk
7 To be or not to be; leven vanuit je zijn en Gods wil/ plan voor je leven: Jennifer Bakker
8 Bible arts journaling: Deborah Scheeringa
9 Profetische dans: Sietske de Kievit
10 Modern ballet gevorderden: Omelien Peters
11 Hip hop gevorderden: Madhan Ramadhan
12 Handlettering: Hanneke Visser

Workshop ronde 2  16.00- 17.15
1 Profetische dans: Sietske de Kievit
2 Monoloog: Danielle Vermeersch
3 Geestelijke strijd/gebed rond optredens: Christina Klop
4 Street dance/hip hop: Madhan Ramadhan
5 Dramastuk maken uit de Bijbel: Carla Veldhuis
6 Clownerie: Arthur Pirenne
7 Vlaggendans: Natasja Hoogendijk
8 Theatersport: Esther Meerholz
9 Klassiek Ballet: Coriët Houtman
10 Kinderillustraties maken: Charlotte Bijzet
11 Burn out en herstel: Giovanni Veldhuis

 

12 workshops in allerlei verschillende diciplines.

Workshops

Saturday afternoon there will be 2 rounds of workshops. Friday evening the different workshops will be presented and explained and later in the evening during break time you can choose 2 different workshops. There are 2 workshops that last the whole 2 rounds; Painting and Storytelling.

Workshop round 1 14.00-15.15

1 Storytelling: Carla Veldhuis

2 Painting: Marjanne Stoopendaal – 2 rounds

3 Monologue: Daniëlle Vermeersch

4 Mime: Job van der Wal

5 Classical ballet beginners: Coriët Houtman

6 Flag dance: Natasja Hoogendijk

7 Restoring your inner child: Jennifer Bakker

8 Bible arts journaling: Deborah Scheeringa

9 Prophetic dance: Sietske de Kievit

10 Modern ballet advanced: Omelien Peters

11 Hip-hop advanced: Madhan Ramadhan

12 Hand lettering: Hanneke Visser

Workshop round 2 16.00-17.15

1 Prophetic dance: Sietske de Kievit

2 Monologue: Daniëlle Vermeersch

3 Spiritual warfare/prayer around performances: Christina Klop

4 Street dance/ hip-hop: Madhan Ramadhan

5 Creating drama piece from the bible: Carla Veldhuis

6 Clowning: Arthur Pirenne

7 Flag dance: Natasja Hoogendijk

8 Theater for children: Esther Meerholz

9 Classical ballet: Coriët Houtman

10 Creating illustrations for kids: Charlotte Bijzet

11 Burn-out and recovery: Giovanni Veldhuis