Lessen

(English below)

Onze lessen worden gegeven door professionele, gepassioneerde docenten van verschillende leeftijden. Zo hebben we jonge, vers afgestudeerde docenten en veteranen die al jaren ervaring hebben. Juist deze diversiteit en het onderlinge respect maakt ons team heel hecht. We streven er allemaal naar om deelnemers verder te helpen in vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
In onze lessen is er naast dat we gaan voor excellence, een informele niet-competitieve sfeer. We gaan voor leren en kwaliteit, maar ook voor discipelschap en relatie. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten en zich thuis voelt. We hebben lessen voor gevorderden en voor beginners gekozen. Zo kan de deelnemer op zijn/haar eigen niveau mee komen, en hoeft niemand bang te zijn niet goed genoeg te zijn voor een les.
Het is goed te doen om alleen naar het weekend te komen en daar vrienden te maken. In de klas ontstaat al snel een band. ook zijn de tieners van het weekend vaak snel een leuke groep.
We vragen van alle deelnemers dat zij het hele programma volgen, op tijd komen en gepaste kleding dragen. Daarnaast vinden we het fijn als er aantekeningen gemaakt worden, dus neem je schrijfblok mee. Neem ook een eigen waterfles mee, zodat je genoeg te drinken krijgt.

Beeldende hoofdvakken
In deze categorie kies je een van de 4 hoofdvakken:
Bible arts journaling, schilderen mixed media, fotografie, en beeldend 3D. Tijdens de workshopmiddag kun je naast je hoofdvak ook kiezen uit dans- theater- of theoretische vakken. Bij schilderen en beeldend is het fijn als je oude kleding mee neemt.


Bewegingskunst hoofdvakken

In deze categorie kies je uit een van de 9 hoofdvakken: Mime, streetdance, toneel, clownerie, moderne dans gevorderd, moderne dans beginners/gemiddeld, drama gevorderd, kindertheater en musical. Tijdens de zaterdag workshopmiddag kan je kiezen uit alle aangeboden vakken.

Kleding
Elk hoofdvak heeft andere kleding eisen. Bij de dansklassen draag je dansschoentjes of gympen (street-dance). Gewone goedkope schoentjes volstaan. Het is voor de dansers goed om witte kleding mee te nemen i.v.m. de uitvoering. In alle bewegingvakken draag je een joggingbroek en t shirt in een kleur (liefst zonder tekst). Bij drama en bij mime is het fijn als je zwarte kleding mee neemt: zwarte jogging en zwarte T shirt. Bij mime is het fijn als je witte handschoentjes hebt, dat je die mee neemt. Het is niet perse nodig. Bij clownerie: een rode neus meenemen is mooi. Neem je eigen vlaggen mee als je naar die workshop gaat, voor degene zonder vlaggen zijn er vlaggen beschikbaar. Voor de hoofdvakken staat op de betreffende pagina’s op deze website als er nog specifieke benodigdheden voor dat hoofdvak worden gevraagd om mee te nemen, check dit dus vooral even voordat je komt!

Niveau
Een van de meest gestelde vragen is; ‘Wat is mijn niveau?’ Voor ons is dat lastig in te schatten, dus probeer hier zelf in goede inschatting van te maken. Bij moderne dans zijn de klassen in 2 niveaus ingedeeld. Als je net met dans bent begonnen of het lang niet hebt gedaan kan je het best aanmelden voor 1. Moderne dans 2 is voor meer ervaren en gevorderde dansers. Streetdance heeft 2 docenten en is open voor zowel beginnende als gevorderde dansers. De klas drama heeft een gevorderden niveau, dit houdt in dat je al wat eerder toneel of drama hebt gespeeld of dat je een heel gemotiveerde beginner bent. De overige vakken kun je zowel met als zonder ervaring naar toe. Mocht het zo zijn dat je niet in de goeie klas bent gestapt, dan is het mogelijk om op vrijdagavond nog te wisselen.

Theorieles
Er is een theorieles over kunst en bewegingskunst als christen. We hechten veel waarde aan het innerlijk en discipelschap van een kunstenaar. je hart is waar alle creativiteit vandaan komt en waar God tegen je wil spreken. Ook wordt er les gegeven ver het Joods/Christelijk denken versus het Grieks denken. De theorieles wordt gegeven door Carla. Tijdens de workshop middag op zaterdag zijn ook een aantal theorievakken te volgen.

Thema
Het thema van het 21e weekend 17-19 januari 2020 is……
“Back to Eden”

Het lesschema
Het overzicht van de lessen kun je vinden bij ‘programma’. Je volgt 4 blokken van 2 uur in je hoofdvak, en 2 workshops naar keuze. Het is goed om er rekening mee te houden dat het programma heel leerzaam, inspirerend en ook intensief is.

 

Classes

Professional and passionate teachers of all ages teach our classes: young, recently graduated teachers and veterans with years of experience. It is this diversity and mutual respect that makes our team close and strong. It is our desire to help participants developing their skills and in their personal development.

Even though in our classes we strive for excellence our classes have an informal and non-competitive atmosphere. It is our goal to learn and accomplish quality, but also discipleship and relationship. It is important to us that everyone feels at home and can enjoy this weekend. We chose to teach both beginners and advanced classes. This way participants can join in at their own level and nobody has to feel insecure or be scared not being good enough.

During classes connections are quickly made so even when you come alone you’ll soon be able to connect with the other participants. Also the participating teenagers often form a wonderful group together.

Visual arts

In the major Visual Arts you choose one of the following majors:

 • Bible arts journaling
 • Painting mixed media
 • Photography
 • 3D art

During the workshop afternoon you can choose from these classes and also choose from the dance or theatre classes.

With painting it is recommended to bring old clothes.

Movement arts

 • Mime
 • Drama advanced
 • Musical
 • Street dance
 • Worship dance beginners
 • Modern dance advanced
 • Clowning – Dutch only
 • Theater – Dutch only
 • Theater for children – Dutch only

Since this is the first year we will also be welcoming non-Dutch speakers, some classes unfortunately won’t be available in English yet; Theater, Theater for children and Clowning are only open to Dutch speakers, all the other classes are open to everyone.

Clothing – what to wear

Every major has some specific clothing requirements. With the visual arts classes it is best to wear older clothes that can get dirty.

In all moving art classes it is best to wear sweatpants and a shirt (preferable without text print).

In dance classes you can wear dance shoes or sneakers (street dance). Just basic (cheap) shoes will suffice. For the performance on Sunday dancers can bring white clothing.

For drama and mime classes bring black clothing. And for mime, if you have them, bring white gloves.

For clowning, if you happen to have a red nose, bring it along.

If you want to join the flags workshops and you have your own flags, please bring them. For those without, flags will be provided.

Levels

One of the most frequently asked questions is: “what is my level?” That is hard for us to determine. Modern dance, street dance and Bible arts journaling have two teachers, so these classes will be taught two levels. The drama major has an advanced level; this means you need to have some experience in drama and/or theatre, or a very motivated beginner. All the other classes you can join without any prior experience.

If during the weekend you feel you are not in the right class it is possible to switch, already that very evening, so don’t hesitate to let the teacher know.

Theoretical lesson

During the weekend there will also be a time with several theoretical teachings about visual and moving arts for Christians. We value the inner being and discipleship of an artist. Your creativity comes form the heart and it is your heart where God wants to speak to you. Carla will be teaching about the Jewish/Christian thinking versus the Greek thinking.

Theme

The theme for the 21st theatre weekend from 17-19 January 2020 is… “Back to Eden”

Class schedule

The overview off the classes you can find under “program”. There will be 4 blocks of 2 hours in your major and Saturday afternoon you can choose 2 workshops.