Studie

God is creator. Hij maakte de schepping in een veelkleurige, veelvormige, vaak grappige, ontzagwekkende overvloed. We kunnen ons blijven verbazen over zijn weergaloze micro en macro ideeën in dieren en natuur. Wij mensen, zijn de kroon op zijn schepping! Hij maakte ons ook creatief.

Elke mens is uniek en ontworpen met een pakket aan gaven. In het Joods/christelijk denken wordt kunst gemaakt vanuit relatie met God.

Kunstvormen; dans, het bouwen van de tabernakel en het uitbeelden van profeten ontstond vanuit  relatie met God. Het wordt genoemd; Celebration of Life; het vieren van het leven. Kunst, creativiteit was in de bijbel, vieren, vereren, communiceren. het was bedoeld om de Maker te tonen, en niet om de kunstenaar te verhogen.

Profeten als Ezechiël, Hosea en Jesaja werden door God gevraagd om dingen uit te beelden. Symbolen, dans, metaforen en parabels waren bekende kunstvormen. De Bijbel staat vol met creatieve vormen. Jezus gebruikte zo vaak parabels dat de discipelen Hem er wel eens over vroegen, waarom doet U dat nou? Waarom niet gewoon van A naar B vertellen; je moet dit en dat doen. Nee, Jezus nam de tijd om een verhaal te vertellen, waar jong en oud naar kon luisteren, en het onthouden. In de Bijbel zie je vaak hoe er gekozen wordt voor creatieve communicatie.

 Dit gebied van de kunsten is iets wat het lichaam van Christus opnieuw mag gaan oppakken en inzetten in samen werking met Gods Geest. (1pet.1,7 dient elkaar naar de gaven die ieder gekregen heeft)