Kindertheater

In het vak kindertheater gaan we bezig met op eenvoudige wijze Bijbelse thema’s en verhalen dramatiseren en vertalen naar een voorstelling voor en met kinderen. Hiervoor stappen we in de denkwereld van het kind en verwonderen we onszelf over de spelwerkelijkheid en de mogelijkheden die hierin liggen.

In de lessen gaan de deelnemers veel zelf spelen, want als je kinderen toneel wilt laten spelen moet je zelf ook ervaren hoe dat is! We leren hierbij om plezier te maken met elkaar, durf te hebben, fantasie te gebruiken en te improviseren.

We leren durven, plezier maken, spelen, verbinden, fantasie gebruiken en toe te passen.

In de lessen gaan we ook in op de verschillen en de overeenkomsten tussen het kinder- en volwassentheater.

Vanuit improvisatie gaan we ook bezig met Bijbelse thema’s, zoals ook het thema van dit jaar “Back to Eden”. We werken in deze lessen toe naar een korte presentatie.

Dit hoofdvak zal worden gegeven door onze fantastische nieuwe docente Esther Meerholz. Zij heeft veel ervaring in zowel volwassen- als kindertheater en werkt momenteel als dramadocent op een basisschool met alle leeftijdsgroepen.

Meenemen voor dit hoofdvak:

Witte en zwarte bovenkleding en een spijkerbroek. Als je een handpop hebt mag je die ook meenemen.