Visie

God is kunstenaar, Hij maakte de mens creatief!
Als medewerkers team hebben we passie om deelnemers te trainen in creatief discipelschap, om hun persoonlijke kunst-talenten te ontwikkelen. Mensen die creatief besnaard zijn voelen zich het gelukkigst wanneer ze zich uiten in vormen van creativiteit. Zo heeft God ze gemaakt. We bieden training en omdat we geloven dat God door kunst een krachtige van communicatie geeft die harten raakt.

God spreekt door creativiteit.
Uitbeelden spreekt soms meer dan woorden.

Onze droom is om een cultuur te zien ontstaan waar christen-kunstenaars samen werken, elkaar opzoeken, bemoedigen, inspireren en helpen. 
Het theaterweekend is in 2002 opgericht door Carla Veldhuis. Overal waar we optraden met ons theaterwerk ontmoette ik jongeren die zochten naar christelijke scholing om te leren over bewegingskunst. Helaas was er niets anders voor hun dan in de wereldse opleidingen te duiken, waar de invloed niet altijd positief is. Hierdoor zijn we met een geweldig docenten-en medewerkers-team die als vrijwilligers jaarlijks deze weekenden invulling geven. 

Ons verlangen is om elke deelnemer bemoedigd en ontwikkeld te zien worden in hun talent en om een gezonde visie vanuit de bijbel op kunst mee te geven. In de Bijbel staan veel voorbeelden van hoe God op een creatieve manier zijn boodschap brengt. God gebruikte niet alleen het verbale; ook parabels, metaforen, dans en drama waren een krachtig middel waardoor God sprak. Door onderwijs over het Bijbels fundament voor kunst en over Joods/Christelijk denken versus Grieks denken ontdekken deelnemers hoe God hun talenten wil gebruiken en hou zij zichzelf mogen gaan inzetten als een instrument van Hem.