Programma

(English below)

Het thema van 2020 was “Back to Eden”

Het thema voor 2021 wordt later bekendgemaakt…

 

Vrijdag 

18.00 inloop en ontvangst deelnemers; (kamers zoeken, omkleden). Let op; hier is geen maaltijd! Er is soep voor iedereen in de eetzaal om je eigen meegebrachte brood/maaltijd bij op te eten. Kom niet te laat, houd rekening met files.

19.00 introductie grote zaal: Uitleg, voorstellen docenten. (zorg aub dat je op tijd komt, en de les-kleding al aan hebt). Theorieles Carla Veldhuis, Basis van kunst in de bijbel 

20.00 – 21.45 les in hoofdvakken.
21.45 – 22.30 relaxen/kennismaken met thee en koffie, snack in de eetzaal. Inschrijving van de zaterdagmiddag workshops.

22.30 film in kelder 1 voor de nachtbrakers

22.45 rust op de kamers (i.v.m. deelnemers die willen slapen).

Zaterdag

8.00 – 8.30 stille tijd (vrijwillig) met een creatief idee in de grote zaal

8.30 ontbijt in de eetzaal 
9.00 – 12.30 hoofdvakken in Klooster en hotel de Guldenberg
12.30 – 13.30 lunch in de eetzaal en in de Hotel de Guldenberg

13.15 ~ 6 vrijwilligers gevraagd voor afwas (zie lijst eetzaal)

Workshop middag
14.00 – 15.15 workshop ronde 1
15.15 – 16.00 pauze koffie en thee
16.00 – 17.15 workshop ronde 2
17.30 – 18.30 avond eten

18.30 ~ 10 vrijwilligers gevraagd voor afwas (zie lijst eetzaal)

avond
19.00 Tijd voor persoonlijk gebed, rust en ‘soaken’ vrije in- en uitloop. Neem een matrasje en dekentje mee als je even wil liggen. Gabriel conferentiezaal

20.00 Creatief avond programma in de grote zaal. Spreker: Giovanni Veldhuis

22.00 thee, koffie en snack, napraten in de eetzaal

22.30 film in kelder 1 voor de nachtbrakers
22.45 rust op de kamers (i.v.m. deelnemers die willen slapen)

Zondag
8.00 – 8.30 stille tijd (vrijwillig) met creatieve invulling in Gabriel conferentiezaal
8.30 ontbijt in de eetzaal
9.00 – 10.30 samenkomst in de grote zaal met spreker & band Daan Hoogendijk.

10.30 groepsfoto in eetzaal van alle deelnemers & medewerkers
10.30 – 11.00 pauze koffie en thee in de eetzaal
11.00 – 12.30 hoofdvakken
12.30 lunch in de eetzaal en Guldenberg hotel
13.15 ~ 8 vrijwilligers gevraagd voor afwas (zie lijst eetzaal)

13.15 – 14.00 kamers schoonmaken & opruimen (bagage mag op kamers blijven)

14.00 – 15.30 Hoofdvak afronding in de klas (lokalen met de klas opruimen)
15.30 pauze koffie en thee voor deelnemers en gasten in eetzaal

15.30 sleutels inleveren luxe kamers in de hal bij Mirjam (bagage in de garderobe)

16.00 – 17.45 afsluiting/opvoering in de grote zaal (familie en vrienden zijn welkom)

 

WEEKEND SCHEDULE

FRIDAY
18.00 Arrival and register guests; coffee and tea (finding rooms,
change into clothes for classes). Attention there is no meal!
There will be soup for everyone and you can bring your own food to eat.
Please don’t be late and take traffic into account

19.00 Introduction in the main hall; introducing teachers and team. (please be on time and already dressed for your class). Theory class by Carla Veldhuis.
20.00 – 21.45 Class in majors
21.45 – 22.30 Tea, coffee and snack in dining hall.
Choosing workshops for Saturday afternoon

22.30 movie in basement 1
22.45 Silence in the rooms

SATURDAY
8.00 – 8.30 Quiet time in main hall (voluntary) with creative idea
8.30 – 9.00 Breakfast buffet in the dining hall
9.00 – 12.30 class in majors
12.30 – 13.30 lunch in dining hall and Hotel de Guldenberg
13.15 ~ 6 volunteers requested for help with the dishes

Afternoon workshops
14.00 – 15.15 workshop round 1
15.15 – 16.00 break coffee and tea
16.00 – 17.15 workshop round 2
17.30 – 18.30 supper
18.30 ~ 10 volunteers requested to help with the dishes

Evening
19.00 soaking time – time for personal prayer and rest. Free to walk in and out. Bring a blanket and pillow if you want to lie down. Gabriel hall.
20.00 – 22.00 Creative evening program in the main hall. Speaker: Giovanni Veldhuis
22.00 coffee, tea and snack in dining hall
22.30 movie in basement 1

22.45 silence in the rooms

SUNDAY
8.00 – 8.30 quiet time (voluntary) with creativity in Gabriel room
8.30 breakfast in dining hall
9.00 – 10.30 gathering in the main hall with speaker & Daan Hoogendijk and band
10.30 – 11.00 break with coffee and tea in the dining hall
11.00 – 12.30 class in majors
12.30 lunch in dining hall and Hotel de Guldenberg
13.15 ~ 8 volunteers requested for help with the dishes.

13.15 cleaning up bedrooms (luggage can stay in rooms)

14.00 – 15.30 finishing up in majors (cleaning up classrooms)
15.30 break with coffee and tea and guests in dining hall
15.30 handing in keys of luxury rooms to Mirjam (luggage in checkroom)
16.00 – 17.45 performance in the main hall (family and friends are welcome)